Sådan kan healing gavne din hverdag

Er du frosset fast- på et eller flere områder af dit liv?

                   -her vil jeg prøve at forklare hvad healing er.

Har du en følelse af at noget foregår, som du vil være en del af? Et flow som foregår på et andet plan, men som du ikke er en del af lige nu?

Forestil dig at du er isen på en sø. Søen har et indløb og et udløb som får vandet under dig at cirkulere. I starten er det bare en fornemmelse, en kilden på maven. Men du sidder fast. Isen består af præcis samme slags molekyler som det strømmende vand, blot i forskellige former. For at kunne løsne den fastfrosne position som isen har, kræves energi – solens stråler. I starten mærker du måske ikke engang at temperaturen stiger en smule i dine omgivelser. Pludselig siler solen sine stråler gennem træerne. Isen ligger stadig stabilt på søen, men processen er alligevel i gang. Solen stiller sig højere og højere på himlen for hver dag som foråret nærmer sig. Skygger bliver mindre. Til sidst begynder isen at løsne og pludselig, knæk! Den førte sprække midt igennem isen som lader strømmen indunder at rive fat samtidigt som sollyset får fæste. I en langsom, udramatisk proces smelter isen stille og roligt ned til sin oprindelse og deltager igen i kredsløbet hvor vandet løber frit. Det er meget naturligt, da isen og vandet er den samme. Den ene i frossen form, den anden i bevægelse.

På samme måde kan man forklare healing. Vi består af energi og en fastlåst position i livet er energi på en lavere frekvens. Som healer kalder jeg lys og energi ind som begynder at arbejde i dit system. I starten fornemmer du måske blot en varme, et velbehag. Afhængigt af hvor tyk isen er, kan det kræve forskellige antal gange. Nogle gange går det stærkt, andre gange tager det længere tid. Af erfaring ved jeg at man må have lidt tålmodighed. Healing er sjældent en hurtig proces, men til gengæld en mere bestandig forandring. For hver gang at du har fået lys ind kan du mærke sprækkerne mere tydeligt. Positive forandringer sker inden i dig, men også i dine omgivelser. På en subtil måde arbejder energierne præcis der hvor der er brug for dem. Og når du og systemet har tilstrækkeligt med tillid overgår du til sidst helt og fuldt til den flydende form– dvs. til energi i flow. Det er så naturligt da det stadig er dig. Det kan f.eks. mærkes på dit humør, hvordan du tager modgang i livet, din kreativitet etc.

Vær opmærksom på små subtile tegn. En problematik som er gået i hårdknude, kan nogen gange løse sig af sig selv, ved at du fører mere energi og vibration ind i et forhold, om det så er til mennesker, dyr eller situationer. Healing er nemlig energi som fremkalder ro, balance og harmoni i energikroppen, og som ringe på vandet gavner det også alle i din nærhed.

 

Men det kan jo blive vinter igen? Ja, livet og årstiderne foregår i cyklusser, og nye udfordringer i livet dukker op. Den store forskel er at når du har prøvet at være i en højere energimæssig vibration og har lært dig at tage lyset ind, er vinteren og isen lettere at håndtere. Du kommer hurtigere ovenpå igen, dvs. i flow. Det kan være at du har brug for et boost ved healer igen, eller så har du lært at heale dig selv via meditation eller lign.

Derfor er healing ikke blot en time på behandlingsbriksen. Du påbegynder faktisk en helt ny måde at anskue og indgå i livet på (hvis du vil). Bevist og ubevist starter processer som også fortsætter udenfor selve healingen.

Vær opmærksom på små subtile signaler på din vej – det er ofte tegn på at din fokus er i den rigtige retning – et skridt ad gangen.